Nhận khách báo hỏng màn,thay màn nhưng không có đèn mở máy main chưa sửa chữa.Đo mạch tất cả đều ok,mở nguồn máy vẫn rung 1 cái.Nhìn kỹ màn không thấy hiển thị,màn hình ok.bác nào biết chỉ giùm em với ah.Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]