ai cho em xin file samsung e700 trung quốc chíp mtk 6572 với ạ....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]