Em đang dùng cắm laptop thì xanh màn hình điện thoại rồi treo logo.em up rom gốc nhưng đang flash rom tới 2% thì đứng đó,em nghi hết pin nên tháo ra nạp pin.Giờ bật lên thì máy ở chế độ "S/W Upgrading" trong hình hiện màu đỏ chạy cứ 2% thôi ah.Các thánh chỉ em các cứu với ah.Thanks
Chú ý bài post sai nơi quy định . Đã move
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]