Như tiêu đề ae nào có bản Rom cua samsung M340K tiếng việt đã fĩx lổi cho minh xin với ! Thanks ae nhìu
Chú ý: Tiêu đề bài viết cần ngắn gọn Tên máy + Tên bệnh, ko viết quá dài dòng !

Đã edit lại.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]