nhận cây nokia 206 khe sim 2 bị bể không tính còn lại sim 1 lắp hoài không nhận đã thay ic sim và câu lại .đo vẫn có tổng trở ok so với máy bình thường nhưng lắp sim vào không nhận sim ae ai làm qua pan này cho em xin hướng dẫn .thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]