nhận được cây masstel n560 bị tài khoản google .lash ok .nhưng bị mất imei .ae ai gặp qua xin giúp .cảm ơn rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]