Thông Tin Tiếng Việt Galaxy S6 Edge G925T 5.1.1 Ok
Việt Hóa G925T Trên Nền Rom Stock 5.1.1 Ổn Định Ít Hao Pin
Rom Tiếng Việt fix lổi Treo Logo Samsung Galaxy S6 Edge G925T
Hard Reset (Khôi Phục Cài Đặt Gốc) Không Bị Treo Logo Lại Như Những Rom Khác,Wifi + Bluetooth 3G/4G Hoạt Động Tốt
Rom Tiếng Việt G925T Không Cá Nhân Hóa Cho AE Của Hàng Tiện Mua Bán Máy
SĐT: 0917.304.981
AI CẦN FILE LH SỐ ĐIỆN THOẠI TRÊN HOẶC ZALO: 016.99.555.149
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]