Như tiêu đề ace nào có tools nào hỗ trợ hạ ver cho em 520 rm-914 chỉ cho e với ạ . Trong tay e k có atf , e muốn hạ về 8.0 hoặc thấp hơn thì tốt quá . E xin cảm ơn trước ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]