Máy treo logo và dính tk google chạy ok lên mỗi lần tắt máy khởi động lại kích hoạt chế độ rảnh tay khó chịu, tắt app đi là xong [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]