Máy bình thường vô nạp tiếng kinh.
Flash thử nhiều file đều lỗi, chỉ duy nhất file Stock ver S319 thì flash được.
Nạp thử đủ các thể loại file và tool đều báo lỗi, nạp recovery vào ok up rom Zip toàn lỗi E:can't ....
Nạp từa lưa hột dưa mình file boot.img (để root như google) tự dưng chỉ lên xanh màn 1 lúc rồi tắt, trước đó nạp cũng file đó thì k bị.
Và từ đó máy chỉ nhận 1 driver MTK USB port, không nhận Driver VCOM nên không thể flash lại được.

Khách tới đòi máy, bí quá.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]