như tiêu đề anh em nào gặp con này giúp mình tay ! mic thuộc hàng hiếm nên không có thay, ae ai đã câu mic em này rồi giúp mình với. thanks ae !!!:023:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]