Nhân dịp TanVuongQuoc được Anh Em trong Ban Quản Trị Tín Nhiệm cho chức danh Mod. Nay mình có chút Quà gửi tặng để ra mắt toàn thể anh em ! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Như Tiêu Đề. Đây là bộ 3 Full File Cứu Máy Galaxy Note 5 Hàn Quốc SM-N920 S/L/K.

* [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

*[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]