Như tiêu đề, mình thử cắm cáp otg nhưng không nhận giờ làm sao ạ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]