TRUNG TÂM BẢO HÀNH SỬA CHỮA DTDD SmartPhone D.A.T Mobile
CHUYÊN SỬA CHỮA PHẦN CỨNG CÁC DÒNG: SKY-LG-SAMSUNG-SONY-HTC
UP ROM - UNLOCK - REPAIR BOOT - NẠP FLASH - CHẠY TIẾNG VIỆT
* GIÁ TỐT CHO AE CỬA HÀNG !
* Tất cả dịch vụ sửa chữa được bảo hành 1 đến 3 tháng
* Kiểm tra báo giá tại chổ
* 70% máy sẻ được giải quyết trong ngày
* Máy bệnh nặng được giải quyết 1 đến 3 ngày
* Tất cả các linh kiện thay thế...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]