minh mới nhận cây xl vào nước đã sấy kĩ nhưng giờ ko lên đèn MH AE nào biết chỉ dùm .cảm ơn nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]