khi vào camera thì máy báo máy ảnh hỏng,em đã test camera khác vẫn vậy.ae ai đã làm qua giúp em tay với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]