em đã up lại rom full mà vẫn không hết
các bác có hướng giải quyết giúp em vs
thank nhiều.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]