xin file oppo X- model v3+ china qua flash tool cám ơn trước ae trước ai free cho ti :)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]