ae có rom tiếng việt SKY A850 cho mình xin với nhé cảm ơn nhiều nha


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]