Bản ROM Việt Hóa đầu tay, mong anh em ủng hộ.
Cảm ơn mod [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã cho mình động lực vọc vạch làm ROM.
- Bản ROM build trên nền gốc cao nhất
- Không cá nhân hóa
- Không ROOT
- Xóa hoàn toàn ứng dụng rác của T-mobile, Amazon
- Đã test ổn định. Việt hóa gần trăm phần trăm rồi. Hand reset không mất TV
Lần đầu làm chắc sẽ có thiếu sót, mong anh em góp ý thêm.
Link: uploading...
Pass: trong xu, hoặc trùng pass file của mode [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]