tình trạng là e mới nhận khach con s4 mini treo logo ae nào có rom cho xin với tks nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]