Máy khách quen đợt vài tháng trước mới thay chân sac, mấy hôm nay đến sữa nút nguồn, được hôm mai đem đếm xem nút nguồn lại, khách bấm nhiều quá sao hư cái nút nhựa nơi vỏ phải độ lại cho khách cái nút nhựa khác. Tưởng về dùng ngon lành rồi ai ngờ sáng nay đem lên lại, máy treo logo. Ơ cái đệch dùng kiểu gì như phá thế. Nhưng câi đệnh mệnh, đuôi sạc đợt trước mình thay ko hàn chân USB thế là phải cày máy ra tìm đuôi sạc khác đóng vào. Uất quá phang file vào lên ok free khỏi lấy tiền luôn :D :D

* Vấn đề chính:

- Tool + ROM: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]