Do 2 thớt cùng chủ đề và lại thớt kia em quên không add link vào trong VG nên mod xoá giúp em với nha tránh ae hiểu nhầm mất VG mà không có được file nên bqt thông cảm và xoá giúp em .thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]