GALAXY S2 LTE 4G E110S tiếng việt 4.1.2 fix sms
Free file tiếng việt Galaxy S2 LTE E110SViệt Hóa Và Fix Lỗi trên Phiên Bản E110S KSIMA4 ver 4.1.2

Link Down:


Pass:05121986

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]