Tình hình mới thu con này, trước khi lên bàn mổ muốn hỏi ae có mail và pass [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], ae có ib hay call nhé, thanks all. chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]