Anh em có rom cho em xin với
ip 6s ChiNa sc8825 ver :U7C.XH.M2.NC.F2.V3.13

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]