Tập tành xài tool việt hóa, do không biết build tar nên gửi anh em file apk.
Việt hóa trên ver mới nhất G925TUVS3DOJC, do khách cầm máy về luôn nên không lấy được hình.
Root xong lùa vịt nha anh em .
File không pass
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]