tình trạng máy lúc đầu treo logo,mình read file bên máy sống nạp vô giờ máy bị mất nguồn,máy còn nhận driver,nhưng nạp file nào vô cùng báo lỗi,file bin cũng vậy flash tool cũng vậy,gio len day nho ae giup do minh xin cam on truoc.thank you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]