anh nào có rom này cho em xin với, nạp nhầm file avio s3 nên giờ không lên nguồn nữa
mấy anh có file giúp em với khách dí qá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]