em vừa nhận cây lumia 625 rớt nước bị hư wifi , em đã xoáy khô và khò nóng ic rồi cũng ko được nhờ anh em giúp đỡ,thank .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]