Các pro có bản FW con 625 RM-941 không cho em với, em hard reset xong nó cứ lên bánh răng xong lại tối đen. tìm FW mà ko được. các pro cho em 1 liệu pháp để xử lý con này cái.
rm - 941 là máy hongkong thì phải
em cảm ơn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]