nhận máy treo logo do nạp lộn i9300,nạp lại m440s lên banh imei,repair imei OCT báo ok nhưng vẫn 0000,Z3X chọn I9300 repair imei 0k,ko có sóng,repair network lụm lúa:

trước khi vào [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
log repair z3x ok
Selected model: I9300
Selected port:
Selected port...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]