máy bị treo lơ go e đã tải đầy đủ rom tool và diver full mà về e hok cài dc diver nên chạy nó hok đc ai rảnh qua team cứu e phát e hậu tạ cho ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]