Hàng copy nhen Ae
Share cho anh em nào cần . đây là giải pháp , file thì ae tự lo nhé :

1. Flash COMBINATION file via Odin, AP tab

2. Go dial type *#0808# and change to DM + MTP + ADB

3. Use z3x Pro, switch to repair tab and reset MSL

4. Save original imei to notepad, open SPT box, use UART C3303k cable then choose SM-G900H model, super imei 358012060753038 (imei 358012060753038 from samsung edge scv31 offcialy unlocked).

5. Enter download mode and reflash FULL file split BL,AP,CP,CSC and...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]