như tiêu đề bác nào gặp và làm qua rồi xin chỉ giúp , em đã up rom qua odin rồi mà không hết , máy không vào được recovery .
mong các bác ai biết chỉ giúp . thank ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]