mình có cây gionne GN708 của khách bị virut vào chạy lại mà lấy file về up chỉ có file trung quốc thời . ứng ứng với cấu hình bên trung quốc không có cả Ch play luôn....ai có file tiếng viiet hay bạn chuẩn tiếng anh không nhỉ chia sẻ mình với hi..cảm ơn nha...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]