[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông Tin Về Bản Rom :
* Rom được Việt Hóa Full 99% Tiếng Việt.
*Build trên nền Full File OFA v5.1.1 Mới Nhất (Anh em có thể dùng File này để Cứu Softbrick và Nạp Tiếng Việt nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]).
* Đã Add sẵn Root trong Rom.
* Xóa sạch các App nhà mạng Metro PCS & Các App thừa không cần thiết.
*...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]