[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Màn hình bị hư hỏng là một trong những vấn đề mà nhiều người sử dụng smartphone nói chung và người dùng iPhone nói riêng thường hay gặp phải. Đương nhiên việc hư hỏng màn hình có thể thay thế, nhưng thay thế màn hình iPhone 5 ở đâu và giá thay màn hình iPhone 5 chính hãng là bao nhiêu. Một trong những cửa hãng có uy tín cũng như quy mô sửa chữa điện thoại...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]