em mới vào nghề gặp con sam sung j1 mat mic kiểm tra thấy mất hết linh kiện .ae ai có schematic hay co mên cho em xin tấm anh mên mặt truoc của men đẻ em lm vói{chủ yếu cần anh ở chỗ gần chân sạc}


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]