Như tiêu đề anh em nào có rom xin giúp em phát đang dính chưởng.Thông tin em nó là:Lenovo A3500 Dual SIM TD-LTE Specs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]