Chúng tôi nhận unlock Galaxy S7/S7 EDGE/S7 EDGE+ bằng code chính hãng và thiết bị chuyên dụng.Mọi chức năng đều hoạt động bình thường sau khi mở mạng Galaxy S7

Unlock mở khoá sim mở khoá mạng Galaxy S7
Unlock mở khoá mạng SM-G930W8 Canada
Unlock mở khoá mạng SM-G930F Châu Âu
Unlock mở khoá mạng SM-G930FD Châu Âu
Unlock mở khoá mạng SM-G930AZ Hoa Kỳ
Unlock mở khoá mạng SM-G930A Hoa Kỳ
Unlock mở khoá...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]