tình hình là em có con nokia e66 mất đèn màn hình e đã thay cáp và màn hình vẫn không được bác nào vào giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]