ae nào có file g906+ giúp mình với .nhận máy của khách toàn bị cap nhật ứng dụng , đã khôi phục bằng phím cứng ko hết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]