Máy tình trạng đang dùng báo quá nhiệt ji đó rồi tắt nguồn, bật lại chỉ lên được logo rồi tắt và lặp lại liên tục. Cắm sạc cũng lên hình cục pin là tắt và cũng lặp lại liên tục.
Vào download mode và Recovery Korea bình thường k bị tắt, factory không thay đổi.
Up rom stock KDZ V20C Done nhưng cũng lên logo rồi tắt như ban đầu.
ACE ai làm qua hay có giải pháp xin giúp đỡ.​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]