a e nào có sơ do câu khong cho em xin voiChú ý:
- Bài post sai box.
- Phải sử dụng tiếng Việt đủ dấu khi post bài.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]