Thanks A Tuấn
Sau bài hướng dẫn unbrick LG G3 của mình [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nay mình làm thêm 1 bài hướng dẫn về up rom gốc G3 cho anh em lun ^^

Link rom gốc KDZ
F400S V10B: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] pass xv3a
F400K...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]