em dùng hộp atf để nạp tiếng việt cho lumia 610 rm-835
đã chạy lên 7.8
khi osbl qcom thì báo lỗi
Card Specific Data
CSD_STRUCTURE : Extended
SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3
TAAC : 3 ns
TRANS_SPEED : 4000000 KHz
READ_BL_LEN : 512 Bytes
C_SIZE : HIGH CAPACITY
WP_GRP_ENABLE : YES
WRITE_BL_LEN : 512 Bytes
CONTENT_PROT_APP : NO
PERM_WRITE_PROTECT: NO
TMP_WRITE_PROTECT : NO


Extended CSD Saved:
11010030303847344200490F96F7_EA240800.ext_csd
Backup Directory:
C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\


Writing MBR...
Write Success!
Writing DBL...
Block Write CRC Error
Write Block Error
ERROR: Block Write Failed at 0x00000003
Check your Test Point Soldering!
ERROR: WRITE FAILED!


Total Elapsed Time 00:00:05
các anh chỉ giúp em[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]