cam sau thì bình thường, cam trước Báo máy ảnh hỏng. em đã thay camera rồi mà ko dk mong ae giúp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]