e có con nokia c7 mất cảm ứng đã thử cảm ứng mới vào vẫn không dc bác nào pro chỉ e cách khác phục với a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]