mình SP_Flash_Tool báo done.nhưng bị kẻ sọc màn hình.nhờ anh em giúp thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]